Dan krijg je dat weer in duizend-en-een tekeningen